Görüntü İşleme Uygulaması

Python'daki Görüntü İşleme Araçlarının En Çok Kullanılanlarının Yer Aldığı Bir Masaüstü Uygulamadır

Görüntü İşleme Uygulaması

Python’da görüntü işleme algoritmalarının komut satırı ekranından bağımsız bir şekilde test edilmesinin sağlanmasıdır.

Python’da en çok kullanılan Face Detection (Yüz Algılama), Object Detection (Nesne Algılama) , OCR (Karakter Algılama) , Edge Detection (Kenar Algılama), Image Gradients ( Görsel Gradyanları ), Convexity Defects (Dış Bükeylik Kusurları) , Smoothing Images (Görsel Bulanıklaştırma) ,Image Pyramids (Görüntü Piramitleri) olarak görüntü işleme alanında kullanılan algoritmaların görsel bir şekilde kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesidir.

Özellikleri

  • Haar-Cascade kullanılarak resim, video ve kamera üzerinden yüz tespiti yapabilmektedir

  • Yolov4 kullanılarak resim, video ve kamera üzerinden nesne tespiti yapabilmektedir.

  • Teseract OCR kullanılarak resim üzerinden metin tespiti işlemi yapılabilmektedir.

  • Resim, Video ve kamera üzerinden Kenar Tespiti işlemi yapılabilmektedir.

  • Resim üzerinde Sobel-X, Sobel-Y ve Laplace Gradyan dönüşümleri oluşturulabilir.

  • Resimdeki Dış Bükeyliklerin tespiti yapılabilir.

  • Resme Smooth,Median ve Gaussian yumuşatma işlemleri uygulanabilir.

  • İki resim birleştirilerek Görüntü Piramitleri oluşturulabilir.

Proje Hakkında

Masaüstü Uygulaması

Tkinterda geliştirilen modern arayüzü sayesinde komut satırından bağımsız olarak görüntü işleme filtrelerini deneyin

Görüntü İşleme

Görüntü İşleme filtrelerini kullanarak yüz tespiti,nesne tespiti,yumuşatma gibi birçok görüntü işleme filtresini test edin

Yapay Zeka

Önceden eğitilmiş derin öğrenme modellerini kullanarak yüz ve nesne tespitini gerçekleştiriniz.

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili kullanılarak geliştirilen yazılım sayesinde tüm platformlarda görüntü işleyin

Video

GALERİ